دمنوش بابائوچا یا هشت گنج، یک دمنوش چینی اصالت دار ارگانیک است. هشت ترکیب اصلی بابائوچا شامل : عناب خشک، گل داوودی، اقطی، یاس، خرمای قرمز، چنپی (پوست پرتقال خشک)، زالزالک و نبات است.

خرید دمنوش بابائوچا

این دمنوش انرژی بخش چین چای دارای پنج طعم متفاوت شامل: میوه ای، گل رز، گل داوودی، کنار و می باشد.

از دیگر دمنوش های منحصربه فرد مجموعه چین چای دمنوش بابائوچاست. برای مشاهده و خرید دیگر دمنوش ها می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده و خریددمنوش